Послуги

Наші Послуги

Компанія “Павленко і партнери. Аудит і консалтинг” пропонує широкий спектр послуг у галузі аудиту, обліку, оподаткування та консалтингу для резидентів та нерезидентів.

Аудиторські послуги

Аудиторські
послуги:

 • аудит фінансової звітності підготовленої за МСФЗ, П(С)БО, для цілей консолідації;
 • завдання з надання впевненості;
 • завдання з огляду історичної фінансової інформації;
 • аудит ризиків та внутрішній аудит;
 • фінансовий Due Diligence.

Консультаційні послуги

Консультаційні
послуги з питань:

 • оплати праці та оподаткування фізичних осіб;
 • перевірки та допомога у підготовці податкової звітності;
 • оподаткування нерезидентів;
 • інших податків та зборів;
 • іноземних інвестицій тощо.

Ведення обліку та звітності

Ведення обліку
та звітності:

 • трансформація звітності з П(С)БО в МСФЗ;
 • ведення обліку та підготовка звітності за П(С)БО України та МСФЗ;
 • консультування з питань обліку та звітності;
 • розрахунки заробітної плати;
 • підготовка податкової звітності тощо.